Tài khoản dùng thử miễn phí

Chỉ cần đăng kí, bạn có thể dùng thử miễn phí cơ sở dữ liệu toàn diện nhất thế giới về các loại vật liệu!
Bạn có 5 lần truy cập miễn phí trong thời gian 60 ngày. Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để nâng cấp tài khoản của bạn sang Tài khoản Dùng thử toàn văn (Test account), Hoàn Toàn Miễn Phí!

Vui lòng cho biết thông tin bạn cần tìm kiếm, trong các lựa chọn được cung cấp bên dưới:As part of your Free Trial registration we will sign you up for our newsletter. Please uncheck the below box if you do not want to receive monthly news updates from us.
  Yes, I'm interested to get monthly TOTAL MATERIA News
Lưu ý rằng, bạn sẽ nhận được tên truy cập và mật khẩu qua email từ Total Mateia. Hãy dùng tên truy cập và mật khẩu này khi sử dụng tài khoản Dùng thử.

Trong trường hợp không nhận được mail, bạn vui lòng kiểm tra hộp thư rác hoặc liên hệ với chúng tôi qua custservice@totalmateria.com.

    
Chúng tôi cam kết dữ liệu cá nhân bạn cung cấp sẽ được bảo mật, và không bị chia sẻ với bên thứ ba trong bất cứ tình huống nào.